Beste prijs

Beste prijs voor de grondeigenaar

Voor de omgeving

Financieel rendement naar deelnemers en omgeving

🌳

Op de juiste plek

Bouwen op de juiste plek staat boven winst-maximalisatie

☎️

Iedereen kan zijn eigen energie opwekken

Iedereen in Nederland de mogelijkheid bieden om zelf zonnestroom op te wekken. Dat is onze missie. Zo gaat het volledige rendement van een zonnepark naar haar deelnemers en de omgeving.

Vrijopnaam is een partij die mee wil denken, en niet zoveel mogelijk panelen op 1 hectare wil hebben. Alle ideeën zijn bespreekbaar.

Natuurboerderij Hogeboom

8

parken

>40.000

panelen

Vrijopnaam is samenwerkingsgericht en sensitief naar de omgeving, zowel maatschappelijk als landschappelijk.

Gemeente Assen

Logo Nationaal Consortium Zon in landschap

Vrijopnaam participeert in het Nationaal Consortium Zon in Landschap. Dit consortium is opgezet door ECN part of TNO. Het consortium richt zich op maatschappelijke acceptatie van zonneparken door na te denken over landschappelijke inpassing, ecologie, dubbel ruimtegebruik en betrokkenheid van burgers.